Dr. Victor Gabriel CLATICI

Medic Primar

Dr. Victor Gabriel Clatici este medic dermatolog cu peste 20 de ani de experiență. Dr. Victor Gabriel Clatici a contribuit în mod extensiv la literatura medicală mondială cu multiple articole apărute în Journal of American Academy of Dermatology, Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, Dermatologic Therapy, Clinical and Experimental Dermatology, Maedica – A Journal Of Clinical Medicine.

Dr. Victor Gabriel Clatici, a publicat peste 70 de articole, inclusiv în reviste academice indexate de PubMed (actualul „Hall of Fame” al cercetării academice) și a prezentat peste 500 de lucrări atât în Conferințe și Congrese naționale și internaționale (inclusiv AMWC Monaco, IMCAS Paris, 5CC Barcelona), de la Paris la Istanbul, Monaco la Shenzen, Barcelona la Chicago și Moscova la Samarkand.

Domeniile de interes pentru dr. Victor Gabriel Clatici sunt acneea și rozaceea, melasma și îmbătrânirea pielii, laserul și dieta în dermatologie. Abordarea acestor subiecte este integrativă și holistică, individualizată și personalizată, completă și complexă, modulată și adaptată, secvențială și continuă.

Dr. Victor Gabriel Clatici, a dezvoltat un concept original, The Seven S of Skin® Concept, o veritabilă conexiune între sănătate și frumusețe, referitor implicarea soarelui și a zahărului, fumatului și îngrijirea pielii, somnului și stresului în sănătatea și frumusețea noastră.

Dr. Victor Gabriel Clatici, a fost primul la nivel mondial care a publicat despre implicarea conceptului de Butterfly Effect în dermatologie, și unul dintre primii care a prezentat rapoarte la Congresele Internaționale despre legătura dintre dermatologie și dezvoltare personală, despre relația dintre agregarea câștigurilor marginale și medicina antiaging, precum și despre rolul obiceiurilor în bolile cronice de piele.

Dr. Victor Gabriel Clatici a fost primul care a scris în limba română despre calitatea vieții și psoriazis (2001) și vaccinurile pentru infecțiile cu transmitere sexuală (2002). Articolele științifice din sfera venerologiei au fost despre interacțiunile dintre infecțiile cu transmitere sexuală și HIV, infecțiile cu Chlamydia Trachomatis, Virusul Herpes Simplex, epidemiologia infecțiilor cu HPV și utilizarea microbicidelor pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.

În studiile de cercetare clinică, dr. Victor Gabriel Clatici, a fost atât investigator principal, cât și coordonator național în studii naționale și internaționale, cu responsabilități în studiile clinice internaționale pentru dezvoltarea de noi medicamente.

ro.linkedin.com/in/victorgabrielclatici/
https://twitter.com/claticivg

Victor Gabriel Clatici, MD, is a Dermatologist with over 20 years of experience and an Assistant Professor in Dermatology for almost ten years. Victor Gabriel Clatici, MD, contributed extensively to the world medical literature with publications appearing in the Journal of American Academy of Dermatology, Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, Dermatologic Therapy, Clinical and Experimental Dermatology, Maedica – A Journal Of Clinical Medicine.

Victor Gabriel Clatici, MD, published more than 70 articles, including in academic journals indexed by PubMed (the actual „Hall of Fame” of scholarly research). Victor Gabriel Clatici, MD, presented over 500 presentations in both National and International Conferences and Congresses( including AMWC Monaco, IMCAS Paris, 5CC Barcelona), from Paris to Istanbul, Monaco to Shenzen, Barcelona to Chicago, and Moscow to Samarkand.

The area of interest for Victor Gabriel Clatici, MD, are acne and rosacea, melasma and skin aging, laser and diet in dermatology. The approaches of these topics are integrative and holistic, individualized and personalized, complete and complex, modulated and adapted, sequentially and continuous.

Victor Gabriel Clatici, MD, develop an original and trademark concept, The Seven S of Skin® Concept, a veritable connection between Health and Beauty, the implication of sun and sugar, smoking and skincare, sleep and stress in our health and beauty.

Victor Gabriel Clatici, MD, was the first in The World who publish about Butterfly Effect and Dermatology, and one of the first who present reports at International Congresses about the connection between Dermatology and Personal Development, about the relationship between aggregation of marginal gains and Anti Aging Medicine, and the role of habits in chronic skin diseases.

Victor Gabriel Clatici, MD, was the first who write in the Romanian language about quality of life and psoriasis (2001) and vaccines for sexually transmitted infections (2002). Scientific articles in Venereology were about interactions between sexually transmitted infections and HIV, infections with Chlamydia Trachomatis, Herpes Simplex Virus, epidemiology of HPV infections, and use of microbicides for prevention of sexually transmitted diseases.

In clinical research trials, Victor Gabriel Clatici, MD, was both Principal Investigator and National Coordinator in National and International Studies, with responsibilities in International Clinical Trials to develop new drugs

 

© Dr. Victor Gabriel Clatici